Projemiz

Projemiz
Sözleşme
İhale Duyuruları
Zafer Kalkınma Ajansı

YAPI ELEMANLARINDA YENİ ÜRÜN ''KÜ-BLOK'' PROJESİ

Çimento ve Hazır beton sektörüne yönelik ''Pulverize Uçucu Kül'' ticareti faaliyetinde bulunan Kütahya Çimento A.Ş'nin; yeni bir üretim tesisi kurarak, mevcut şartlarda çimento sanayinde hammadde bileşeni olan ürünümüzü çeşitli karışımlarla katma değeri yüksek yepyeni bir yapı elemanına dönüştürüp ürün çeşitliliği ve istihdam artışı sağlaması, böylelikle, T.C Zafer Kakınma Ajansının; 1) Ulusal ve Uluslar arası standartlarda kalite odaklı üretim/yönetim/hizmet süreçlerinin oluşturulması/geliştirilmesi, 2) Ar-ge, İnovasyon ve Bilgi&Teknoloji transferine yönelik uygulamaların arttırılması, katma değer yaratan, enerji verimliliği sağlayan ürünlerin/süreçlerin/ geliştirilmesi/oluşturulması önceliklerine katkıda bulunmasıdır.

 

Amaçlarımız :

  • Ülkemizdeki Yapı elemanları sektöründe henüz bulunmayan(ya da seri imalatına geçilmemiş) yeni bir ürünün imalatını gerçekleştirerek sektördeki rekabet gücümüzü arttırmak,
  • Üretilecek ürünümüzü markalaştırmak yolu ile yapı elemanları pazarından pay alarak ciroyu arttırmak,
  • Yeni personel istihdamı ile işletmemizin insan kaynakları kapasitesini arttırmak,
  • Üretilecek ürünün ihracat çalışmalarını başlatmak,
  • Çevrede zarara yol açan atık maddelerin yeniden değerlendirilmesini sağlayarak ürün çeşitliliğini artırmak,
  • Bölgemizde ve Ülkemizde henüz yerleşmemiş çok ortaklı şirket yönetimi kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmektir.

 

Web sitemizde yer alan bu sayfa T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteklediği " Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı" faaliyeti/projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk KÜTAHYA ÇİMENTO A. Ş.' ye aittir ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı'nın görüşlerini yansıtmaz.